Czym jest i jakie może być pełnomocnictwo?

W przepisach polskiego prawa jako pełnomocnictwo określa się zarówno czynność prawną, której treść stanowi upoważnienie osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy (i nie tylko). Na jego podstawie pełnomocnik jest również upoważniony do reprezentacji mocodawcy w sprawach, które zostały określone w sporządzanym pełnomocnictwie. Jako pełnomocnictwo może być określony sam dokument, w którym udziela się pełnomocnictwa.

Pełnomocnik musi posiadać zdolność do czynności prawnych, aczkolwiek wystarczy jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa można udzielić w różnej formie z wyłączeniem sytuacji, gdy:
– w pełnomocnictwie zawarte jest umocowanie w zakresie dokonania czynności prawnej, w przypadku której pod ryzykiem nieważności, przewidziana została forma szczególna,
– ze względu na szczególny rodzaj pełnomocnictwa, konieczna jest konkretna forma sporządzenia.

W Polsce dopuszczalne są następujące rodzaje pełnomocnictw:
– pełnomocnictwo ogólne,
– pełnomocnictwo rodzajowe,
– pełnomocnictwo szczególne.

Zgodnie z prawem pełnomocnictwo może wygasnąć z powodu np.:
– wystąpienia okoliczności zawartych w treści pełnomocnictwa,
– odwołania pełnomocnictwa,
– śmierci pełnomocnictwa lub mocodawcy,
– likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która posiada zdolność prawną,
– zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika,
– utraty zdolności prawnej przez pełnomocnika.

***

Przeczytaj również: CENY TRANSFEROWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *