Czy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe?

Strona główna / Księgowość / Czy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe?

W przepisach polskiego prawa nie znajdziemy adnotacji nakazującej przedsiębiorcy posiadanie konta firmowego. Jest on bowiem uprawniony również do prowadzenia działalności wykorzystując rachunek prywatny.
Przyjmowanie, jak również dokonywanie płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej może nastąpić przy użyciu rachunku bankowego przedsiębiorcy jeżeli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz wartość transakcji nie przekracza 15 000 złotych.
Korzystanie z prywatnego rachunku bankowego w celach firmowych ma jednak wiele wad. Po pierwsze, przychód z odsetek na rachunku zostaje opodatkowany. Kolejną wadą jest opodatkowanie przychodu z tytułu różnic kursowych oraz większa możliwość kontroli skarbowej, jako iż Fiskus może zainteresować się kwestią dotyczącą sprzedaży prywatnych przedmiotów podatnika. Podatnik musi także potrafić udowodnić, iż sprzedaż jest prywatna, a nie firmowa.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7