Czy można zmienić formę opodatkowania?

Nie ma przeszkód, aby podatnik wybrał formę opodatkowania dochodu przy zakładaniu działalności gospodarczej, a następnie zmienił ją w czasie dalszego funkcjonowania.

Każdy przedsiębiorca może dokonać zmiany opodatkowania raz w roku. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym.

Może być to:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatek liniowy.

Podatnicy jednak nie mogą zmienić swojej formy opodatkowania na kartę podatkową. Wynika to z faktu, iż od 2022 roku korzystać z niej mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy kontynuują opodatkowanie tą formą.

W przypadku pozostałych form podatnicy mają możliwość ich zmiany do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik osiągnął swój pierwszy przychód. Jeżeli jednak podatnik osiągnął pierwszy przychód w grudniu, wówczas zmiana formy opodatkowania powinna zostać zgłoszona do końca tego roku kalendarzowego.