Co to jest WIS?

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera klasyfikację towaru i usług według nomenklatury CN lub PKWiU. Przypomnijmy, że od 1. stycznia 2020 zostanie zmieniony sposób identyfikowania towarów oraz usług. Planowane jest pełne odejście od PKWiU 2008 na rzecz nomenklatury scalonej w zakresie towarów i aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Aby ułatwić stosowanie nowej matrycy składek Ministerstwo Finansów wprowadza nowy instrument podatkowy. Oznacza to, że podatnicy którzy mają wątpliwości co do stosowanej przez nich stawki VAT będą mogli wystąpić z wnioskiem o jej określenie dla transakcji dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług. Stawka określana jest w formie decyzji zwanej Wiążącą Informacją Stawkową, zawierającą:
– opis towaru lub usługi,
– klasyfikację towaru według działu,
– stawkę podatku.

O wydanie WIS może starać się każdy podatnik, który posiada NIP, a także podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostawy towarów, importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *