Brak podpisu na fakturze

W obrocie występują zarówno faktury podpisane, jak i te na których nie widnieje podpis żadnej ze stron transakcji. Fakt ten wzbudza niepewność u przedsiębiorców, którzy nie są przekonani odnośnie tego czy ich dokumenty są zgodne z przepisami.

Ustawa o VAT jasno stwierdza, że faktura VAT powinna dysponować takimi elementami jak:
– data wystawienia,
– kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii identyfikujący fakturę,
– imiona i nazwiska bądź nazwy podatników i nabywców towarów,
– numer NIP,
– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
– nazwa towaru lub usługi,
– miara i ilość dostarczonych towarów,
– cena jednostkowa towaru lub usługi,
– kwota upustu lub obniżki cen,
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedanej,
– kwota należności ogółem.

Co zatem z podpisem?
W zasadzie nie ma żadnej różnicy pomiędzy faktura bez, jak i z podpisem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wystawca faktury odda sprawę do sądu z powodu nieuregulowania należności z jej tytułu. W takiej sytuacji faktura podpisana będzie automatycznie traktowana jako dowód w sprawie.

Zobacz też co robić z zeszłoroczną fakturą -> KLIK