Akta pracownicze

Zatrudniając pracowników w firmie każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z przepisami akta osobowe pracowników powinny być podzielone na trzy części:
– część A, w której znajdują się dokumenty dotyczące ubiegania się o pracę przez pracownika, przykładami takich dokumentów są no. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje,
– część B, w której znajdują się dokumenty dotyczące zawarcia stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia np. umowa o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego,
– część C, w której znajdują się dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy np. wypowiedzenie umowy o pracę, kopia świadectwa pracy.

Jeśli pracodawca nie prowadzi lub niewłaściwie prowadzi dokumentację pracowniczą, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1.000 złotych do 30.000 złotych.

Dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez okres 50 lat w formie papierowej, jednak od 2019 roku przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z możliwości przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej przez okres 10 lat.

Przeczytaj także: link!