Wystawianie faktury do paragonu

Jeśli dokonuje się sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, pojawia się obowiązek zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej i wystawienia paragonu. Klient może jednak prawo zażądać wydania mu faktury, na podstawie otrzymanego paragonu. Co istotne, nabywający na zgłoszenie się po nowy dokument ma aż 3 miesiące (licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż). Wystawienie faktury do paragonu musi nastąpić: - do 15 dnia kolejnego miesiąca, jeśli zgłoszenia miało miejsce w miesiącu sprzedaży / wykonania usługi / otrzymania zapłaty lub jej części. - do 15 dni od złożenia żądania, jeśli minął miesiąc, którym dokonano transakcji lub otrzymano zapłatę/część zapłaty. Do wystawiania takiej faktury klient nie potrzebuje oryginału paragonu. Można wydać ją podstawie innego dokumentu potwierdzającego transakcję, którym może być potwierdzenie dokonania przelewu lub wydruk z terminala kart płatniczych. Na jej podstawie…
Read More

Czy każdy może zostać księgowym?

Zawód księgowego wymaga spełnienia określonych w przepisach wymagań. O jakich wymaganiach mowa? Czy każdy może zostać księgowym? Warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu księgowego wymaga ponoszenia odpowiedzialności za popełnione błędy oraz rzetelnego wypełniania obowiązków opartych na przepisach prawnych. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2013-2014 roku dostęp do wykonywania czynności w ramach zawodu księgowego został znacznie ułatwiony. Deregulacji poddano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie zawód księgowego może wykonywać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o potrzebach wprowadzenia zawodu księgowego na listę…
Read More

6 cech dobrego księgowego

Czym cechuje się dobry księgowy? Na co zwrócić uwagę przed nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym lub samodzielnym księgowym? Współpraca z doświadczonym oraz wyspecjalizowanym księgowym z pewnością przyniesie wiele korzyści. Czym powinien cechować się księgowy, aby współpraca z nim okazała się korzystna? Samodzielne, rzetelne oraz skrupulatne wykonywanie zadań wymaga odpowiedeniego zasobu informacji oraz wieloletniego doświadczenia. 6 cech dobrego księgowego: wykształcenie, posiadanie odpowiednich kursów i szkoleń, chęć poszerzania swojej wiedzy umiejętność korzystania z wiedzy w sposób praktyczny szybkość podejmowania decyzji komunikatywność organizacja czasu oraz pracy odporność na silny stres Bardzo wiele osób decyduje się na wykonywanie zawodu księgowego. Warto jednak zaznaczyć, że ta praca nie jest dla wszystkich. Silne cechy charakteru warunkują pracę w tym zawodzie.
Read More