Umowa na zastępstwo

Kiedy zawierana jest umowa na zastępstwo? Czy ta forma zatrudnienia zobowiązuje do zachowania okresu wypowiedzenia? Umowa na zastępstwo zawierana jest w przypadku zatrudnienia osoby, która ma przejąć obowiązku za innego pracownika nieobecnego tymczasowo w miejscu pracy (np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop bezpłatny). Umowa na zastępstwo powinna zawierać: - strony umowy - rodzaj i miejsce wykonywanej pracy - wysokość wynagrodzenia - wymiar czasu pracy (pełny czy niepełny etat) - termin rozpoczęcia świadczenia pracy, - przyczyna podpisania umowy o pracę na zastępstwo, - wymienienie z imienia i nazwiska zastępowanej osoby. Okres wypowiedzenia: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Warto zaznaczyć, że obecnie umowa na…
Więcej

Zmiany w JPK – likwidacja oznaczeń MPP

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w zakresie plików JPK_V7. Jakiś czas temu zapowiedziano obowiązkowe oznaczenia dla poszczególnych transakcji, aczkolwiek po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zmieniono koncepcję i tym sposobem najprawdopodobniej zostaną zlikwidowane oznaczenia MPP w plikach JPK. MPP, a więc mechanizm podzielonej płatności, bądź po prostu split payment. Polega ona na dokonaniu płatności za fakturę na dwóch oddzielnych rachunkach bankowych, a dokładniej wartość netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, z kolei wartość podatku VAT jest kierowana na jego specjalny rachunek VAT. Mechanizm ten jest obowiązkowy dla niektórych transakcji, które wymienia załącznik nr 15 do Ustawy VAT, gdzie wartość brutto transakcji między przedsiębiorcami musi wynosić przynajmniej 15 000 zł. Na obecną chwilę nie jest znana dokładna data, kiedy przestanie obowiązywać oznaczenie MPP w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mimo tego, iż na stronie Rządowego…
Więcej

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Więcej