CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Definicja Jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody wypracowywane przez osoby prawne. Stawka tego podatku w Polsce wynosi obecnie 19 %. Podstawa opodatkowania to dochód zmniejszony o koszty jego uzyskania.   Zakres podmiotowy, czyli podatnicy CIT: wszelkie osoby prawne bez względu na fakt, w jaki sposób tę osobowość nabyły spółki kapitałowe w organizacji spółki komandytowo-akcyjne   Obowiązki Podatnicy CIT mogą wybrać , czy będą wpłacać zaliczkę na ten podatek za okres miesięczny czy kwartalny. W pierwszym przypadku, wpłaca się ją do 20 dnia kolejnego miesiąca. Natomiast w drugim przypadku zaliczkę uiszcza się do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale. Zeznanie roczne CIT składa się w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca roku podatkowego jednostki. Jeśli rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie należy złożyć do US do końca marca…
Więcej