Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona? Data wystawienia Kolejny numer faktury Dane sprzedawcy i nabywcy Numery NIP Data transakcji Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości Kwoty, a w tym: cena jednostkowa netto opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto wartość sprzedaży netto wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku wielkość należności ogółem Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku VAT itp.    
Więcej

Zostać Vatowcem czy nie?

Decydujesz się na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie wiesz, czy zostać płatnikiem podatku VAT? To pytanie stawia sobie wiele początkujących przedsiębiorców. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Wszystko zależy od rodzaju Twojej działalności oraz od grupy odbiorców, którzy będą kupować Twoje towary czy usługi. Czym jest VAT?  VAT to tzw podatek od wartości dodanej. W Polsce określa się go jako podatek od towarów i usług. VAT płaci się jedynie od swojego zarobku, dlatego że mamy możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. VAT należny związany jest ze sprzedażą przez naszą firmę usług lub produktów. Podatek ten „należy się” Urzędowi Skarbowemu od naszego przedsiębiorstwa. VAT naliczony to podatek dotyczący zakupu usługi lub produktu przez naszą firmę. Zostanie naliczony przez kontrahenta, od którego kupujemy dany produkt czy usługę. Kiedy się opłaca? Potrącenie VATu naliczonego wiąże…
Więcej