Najważniejsze zmiany w przepisach w 2018 roku

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w prawie, z którymi warto się zapoznać. Już od 1 stycznia mikro-przedsiębiorców obowiązuje prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy. JPK VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne ten dokument można przesłać w formie elektronicznej, a podpisać go można na 3 sposoby: poprzez dane autoryzacyjne, kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany e - PUAP. E - składka jest to suma wszystkich składek płatnika, którą musi wpłacić do ZUS. Nowy sposób opłacania składek jest ogromną zmianą bieżącego roku, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte, a otworzono nowe, indywidualne rachunki, umożliwiające opłaty składek jednym przelewem na konto. Od 1 stycznia każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki na swój…
Więcej

Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment będzie obowiązywał od stycznia 2018 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy). Podział płatności: - wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy - zapłata kwoty podatku – trafia na specjalny rachunek VAT Po wprowadzeniu tej zmiany nabywca dobrowolnie będzie mógł dokonać takiej płatności, bez siły przymuszenia ze strony dostawcy lub jakiekolwiek narzuconego obowiązku. Odpowiedzialność podatkowa Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.
Więcej