Księgowanie czeków

Czeki w obiegu krajowym powinny zostać przygotowane do realizacji w przeciągu 10 dni, w obiegu europejskim 20 dni, a w obiegu światowym 70 dni. W otrzymaniu czeków obcych wyróżnia się następujące momenty: -otrzymanie czeku od kontrahenta - przyjęcie czeku od kontrahenta przyczynia się do zmniejszenia lub likwidacji jego należności. -złożenie czeku w banku do realizacji - w momencie złożenia czeku rozrachunkowego w banku do realizacji jednostka oczekuje na jego realizację w banku. -realizacja czeku - po realizacji czeku bank przesyła Wyciąg Bankowy. Gdy otrzymamy ten dokument możemy zaksięgować wzrost środków pieniężnych na koncie naszej firmy. Księgowanie czeków przedstawia się następujący schemat:
Więcej