Kontrole w firmach, które korzystają z tarcz antykryzysowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, iż po uspokojeniu się sytuacji z pandemią COVID-19, wszczęte zostaną liczne badania oraz kontrole w przedsiębiorstwach, które skorzystały z ochrony gospodarki wprowadzonej przez rząd w celu przeciwdziałania negatywnych skutków zamrożenia polskiej gospodarki. Mowa o wprowadzonych tarczach antykryzysowych, które kolejno zaczęły działać 31 marca, 18 kwietnia, 16 maja oraz 24 czerwca. Celem zapowiedzianych kontroli jest zweryfikowanie podstawy udzielenia wsparcia firmom, które z niego skorzystały przede wszystkim w zakresie dwóch elementów, a mianowicie: - 3 miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS, - świadczeń postojowych dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Według stanowiska ZUS-u, pomoc oferowana przedsiębiorcom była przyznawana w trybie natychmiastowym, dlatego przyznawano ją na podstawie składanych oświadczeń oraz wniosków. Nie przeprowadzano dogłębnej weryfikacji sytuacji gospodarczej w przypadku przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy. Niestety krótkie odstępy czasowe pomiędzy wprowadzanymi…
Więcej

Możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT w trakcie roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy PIT, którzy osiągają dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jest zobowiązania do regulowania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wybór sposobu opłacania należy do podatnika. Zaliczki opłacane miesięcznie stanowią pewnego rodzaju „normę”, co oznacza, że może je opłacać każdy podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną w powyżej określony sposób. Z kolei możliwość do kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, przysługuje: - małym podatnikom, u którego wartość ze sprzedaży + podatek VAT należny nie przewyższyły kwoty 8 747 000 zł (kwota ustalona na rok 2020), - podatnikom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zaliczki wpłacane co miesiąc są regulowane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczki regulowane kwartalnie, są wpłacane do 20 dnia…
Więcej

Czym zajmuje się Fundusz Pracy?

Wraz z obowiązkowym opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, aby również regulować składki na Fundusz Pracy. Aktualne przepisy prawa informują nas o tym, iż wynosi ona 2,45% wymiaru składki. Fundusz Pracy to instytucja, która w Polsce działa od 30 lat (od 1 stycznia 1990 r.). Głównym jej zadaniem jest dążenie do załagodzenia skutków bezrobocia w Polsce poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, jak również innych istotnych programów aktywizacji zawodowej. Fundusz Pracy finansuje się ze składek przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także przez pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. W praktyce pojawiają się również przypadki zwolnione z obowiązku opłacania składek na FP. Owymi podmiotami są przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, jak również: - pracodawcy w sytuacji, kiedy pracownik zarabia…
Więcej