Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to poziom dochodu, przy którym nie jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli zakwalifikujemy się do tej grupy to i tak jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie deklaracji podatkowej. Poziom kwoty wolnej od podatku w Polsce w latach 2000-2016: - 2000 r.- 2296,79 zł - 2001 r.- 2596,43 zł - 2002 r.-2727,16 zł - 2003-2006 r.- 2789,89 zł - 2007 r.- 3013,37 zł - 2008 r.- 3089,00 zł - 2009-2016 r.- 3091,00 zł - 2017 r.- 6600 zł* - 2018-2020 r. -8000 zł* We wszystkich latach, które oznaczyłem gwiazdką (czyli 2017-2020) kwota wolna od podatku zaczęła być degresywna. Znaczy to tyle, że: - dla większości (czyli zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie) nie uległa ona zmianie i…
Więcej

Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły. Działalność zorganizowana - oznacza, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności. Działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej mówimy wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu. Wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz. Wykonywana w sposób ciągły - nie…
Więcej

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są dokumentami, które muszą zawierać zapis wszelkich transakcji, obrotów oraz sald, gdyż są prowadzone w oparciu o dowody księgowe. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się właściciele przedsiębiorstwa, bądź podmioty do tego uprawnione (biuro rachunkowe, księgowi itp.). Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytanie o to, jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem dzisiaj postaramy się Państwu odpowiedzieć na owe pytanie. Podmiotami, które w głównej mierze muszą prowadzić księgi rachunkowe, są: - osoby fizyczne, - spółki jawne, - spółki partnerskie, - spółki cywilne. Na każdym z tych podmiotów obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu wartości przychodu o równowartości 2 000 000 euro. Bez względu na wysokość przychodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych spoczywa na: - spółkach handlowych, - spółkach z o.o., - spółkach komandytowych, - spółkach z o.o.…
Więcej