Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły. Działalność zorganizowana - oznacza, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności. Działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej mówimy wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu. Wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz. Wykonywana w sposób ciągły - nie…
Więcej

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są dokumentami, które muszą zawierać zapis wszelkich transakcji, obrotów oraz sald, gdyż są prowadzone w oparciu o dowody księgowe. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się właściciele przedsiębiorstwa, bądź podmioty do tego uprawnione (biuro rachunkowe, księgowi itp.). Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytanie o to, jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem dzisiaj postaramy się Państwu odpowiedzieć na owe pytanie. Podmiotami, które w głównej mierze muszą prowadzić księgi rachunkowe, są: - osoby fizyczne, - spółki jawne, - spółki partnerskie, - spółki cywilne. Na każdym z tych podmiotów obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu wartości przychodu o równowartości 2 000 000 euro. Bez względu na wysokość przychodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych spoczywa na: - spółkach handlowych, - spółkach z o.o., - spółkach komandytowych, - spółkach z o.o.…
Więcej

Jakie koszty wiążą się z zatrudnieniem pracownika w 2018?

Zatrudnienie pracownika oznacza dla przedsiębiorcy konieczność ponoszenia kosztów. Jak się okazuje, ze wzrostem płacy minimalnej, rosną również wartości składek, które za pracownika musi odprowadzić pracodawca m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z racji tego, iż minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł, a więc w porównaniu do roku poprzedniego, wzrośnie o 100 zł. Tak więc przy wynagrodzeniu w wysokości 2100 zł, przedsiębiorca zatrudniając pracownika, będzie zobowiązany co miesiąc do opłacania poniższych składek: - ubezpieczenie emerytalne to stawka 9,76%, a więc 204,96 zł, - ubezpieczenie rentowe to stawka 6,5%, a więc 136,50 zł, - ubezpieczenie wypadkowe to stawka 1,80%, a więc 37,80 zł, - Fundusz Pracy to stawka 2,45%, a więc 51,45 zł, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to stawka 0,10%, a więc 2,10 zł. Tak więc podsumowując,…
Więcej