Wystawienie faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, iż faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu kiedy to dokonana została dostawa towaru, bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części, bądź całej zapłaty, a także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zasada ta przewiduje jednak kilka wyjątków. Aczkolwiek terminu obowiązują szczególnie w następujących transakcjach: - usługi budowlane i budowlano-montażowe - 30. dzień od dnia wykonania usługi, - dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów - 60. dzień od dnia wydania towaru, - niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotną - 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, - dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewozowego - dzień upływu terminu płatności.
Więcej

Nasze usługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia księgowości. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług w bardzo dogodnych cenach. Oto główne usługi jakie znajdują się w naszej ofercie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, - zajmowanie się działem kadr i płac, - reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em, - sporządzanie deklaracji VAT i VAT EU, - sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i analiz finansowych, - doradztwo księgowe i podatkowe, - pomoc przy sporządzaniu optymalizacji podatkowej, - sporządzanie optymalizacji podatkowej, - ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Więcej

Pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zaliczamy do najbardziej zaawansowanych oraz kosztownych. Wymaga od podmiotów gospodarczych dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w firmie. Przedsiębiorcy często powierzają te czynność biurom rachunkowym lub zatrudniają księgowego, aby nie narażać własnego przedsiębiorstwa na błędy. Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Do systemów pełnej księgowości są zobligowani przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku obrotowym przekroczyli przychód o wartości 2 mln euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali zarządzanie firmą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Definiując pełna księgowość należy uwzględnić, że dostarcza przedsiębiorcy szczegółowe dane na temat sytuacji gospodarczej firmy. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na samodzielne poprowadzenie systemu księgowego to czeka go obszerny zakres obowiązków. Do głównych możemy zaliczyć: - ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w sposób…
Więcej