Koniec podatku liniowego?

Bardzo realistyczna staje się wizja że od 2018 roku już żadna firma nie będzie mogła korzystać z podatku liniowego. Aktualnie podatek ten stosuje około 25% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka podatku liniowego to jedynie 19%, jednak korzystając z niego przedsiębiorca musi zrezygnować ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Podatek liniowy jest zatem najbardziej korzystny dla osób generujących duże przychody. Aktualnie przedsiębiorcy z niego korzystający muszą liczyć się ze zwiększeniem swoich obciążeń. Jakie ma zatem plany rząd? Prawdopodobnie podatek liniowy zostanie zastąpiony podatkiem progresywnym, co może sprawić, że opodatkowanie dla niektórych firm wzrośnie nawet o 30%. Przewiduje się wzrost podatku do 40% dla osób, których przychody przekraczają 187 tysięcy złotych. Dla osób, których przychody przekraczają 250 tysięcy złotych stawka będzie…
Więcej

Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika). Wśród form opodatkowania wyróżniamy: Kartę podatkową - jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także przychody np. z tytułu najmu, dzierżawy. Wysokość podatku zależy od osiągniętego przychodu. Osoby rozliczające się w tej formie mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Podatek liniowy…
Więcej

Podatek liniowy

Podatek liniowy pozwala na opodatkowanie dochodów generowanych w pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% (niezależnie od ich wielkości stawka podatku jest stała).   Kiedy to się opłaca? Warto pomyśleć o przejściu na podatek liniowy dopiero po uzyskaniu około 100 tysięcy złotych dochodu. Na początku działalności warto wybrać zasady ogólne- wówczas nasz podatek będzie wynosił 18%. Dopiero, gdy poziom naszych dochodów przekroczy próg 85528 zł i stawka podatku progresywnego wzrośnie do 32 %, warto zastanowić się nad zmianą opodatkowania. Najlepiej, tak jak już wcześniej było wspomniane, zrobić to po przekroczeniu 100 tysięcy. Dlaczego? Gdyż przy podatku liniowym nie ma żadnych zniżek. Natomiast podatek progresywny przewiduje ich wiele, więc po niewielkim przekroczeniu progu, wielkość zobowiązania wcale nie musi znacząco wzrosnąć.
Więcej