Koszty – układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów prowadzonej działalności, jest układ rodzajowy. Pozwala on podzielić koszty ze względu na przedmiot (rodzaj), z którego wynikają poszczególne koszty firmy. Koszty te automatycznie mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również środkiem trwałym. Ewidencjonowanie owych kosztów jest powiązane z kosztami, które poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, a co ważne – nie w okresie, do którego się odnoszą. Układ rodzajowy kosztów dzielimy na: - AMORTYZACJA, która dotyczy kosztów zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych, - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, które dotyczy kosztów zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu, - USŁUGI OBCE, które wiążą się z usługami świadczonymi przez dostawców zewnętrznych, - PODATKI I OPŁATY, które wiążą się z opłatami…
Więcej

Dlaczego outsourcing?

Zanim o zaletach korzystania z outsourcingu, warto przypomnieć czym on jest. Stanowi bowiem metodę zlecania czynności należących do obowiązków przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanym w danym zakresie, zewnętrznym firmom. Outsourcing najlepiej wytłumaczyć na przykładzie biura rachunkowe i firmy. Firma działająca w branży, na przykład informatycznej ma obowiązek prowadzić księgowość. Nie zajmie się tym żaden z informatyków. Firma tak ma więc klika rozwiązań. Po pierwsze może zająć się tym właściciel (mało prawdopodobne), można zatrudnić księgowość (bardzo kosztowne) lub w najlepszym wypadku zlecić to biuru rachunkowemu – specjalistycznej i zewnętrznej firmy. Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu? Outsourcing to niskie koszty czyli oszczędność pieniędzy. Outsourcing to doskonała jakość i specjalistyczna pomoc. Outsourcing to wygoda i mniejsze obowiązki.
Więcej

Sposoby prowadzenia księgowości

Decydując się na otworzenie własnej działalności gospodarczej należy dokonać wyboru odnośnie sposobu prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca może dokonać wyboru spośród 2 opcji: 1. Samodzielne prowadzenie księgowości: Jest to wariant najtańszy i najbardziej optymalny dla niewielkich przedsiębiorstw, których dokumentacja nie jest zbyt obszerna i nie wymaga skomplikowanych zabiegów. 2. Outsourcing księgowy polega na przekazaniu opieki nad swoimi finansami, a także dokumentacją jednostkom z zewnątrz. Tutaj mamy do czynienia z dwoma wariantami, to jest wyborem księgowego bądź specjalistycznego biura rachunkowego. Przede wszystkim jednostki te pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, ale także gwarantują poprawność wszystkich rozliczeń. Do podstawowych działań z zakresu prowadzenia księgowości należy: -prowadzenie ksiąg rachunkowych, -administrowanie księgami rachunkowych, -ustalanie i wycenianie realnego stanu aktywów i pasywów, -tworzenie sprawozdań finansowych, -gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych.
Więcej