Ceny transferowe

Ceny transferowe zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o CIT, to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. W oparciu o tę definicję można zatem stwierdzić, że ceny transferowe to ceny sprzedanych dóbr i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalone przez podmioty powiązane, które w konsekwencji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe.  Ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych, uwzględniającym podział na państwa, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Wyróżnia się: - podmiot krajowy - podmiot biorący bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub kontroli innym przedsiębiorstwem położonym za granicą lub posiadający udział w kapitale przedsiębiorstwa, - podmiot…
Więcej

Zaległe składki ZUS

Składki ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych mogą obniżyć ich zobowiązania podatkowe. I tak składki społeczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu lub zostać odliczone od dochodu, składki zdrowotne mogą być odliczone od podatku dochodowego, a składka na Fundusz Pracy może być kosztem uzyskania przychodu.  Bardzo ważne jest aby pamiętać, że składki można zaksięgować dopiero w momencie, gdy zostaną opłacone.  Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu nie zapłaci składek ZUS nie może ich zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów za ten miesiąc. Jednak nie należy się martwić jeśli spóźnimy się z zapłatą składek, ponieważ nawet spóźnienie z opłacaniem składek nie oznacza utraty prawa do ich rozliczenia - można to jednak zrobić dopiero w miesiącu, w którym zaległości zostaną uregulowane.  Uwaga! Odsetki, które zostaną naliczone za spóźnienie z zapłatą…
Więcej

Od czego rozpocząć biznes online?

Chcąc prowadzić biznes online w pierwszej kolejności powinieneś wybrać profil działalności. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest sprzedaż produktów. Można zdecydować się na produkty cyfrowe np. e-booki, grafiki lub fizyczne. Warto podkreślić, że produkty cyfrowe można stworzyć raz, a sprzedawać na większą skalę. Innym rozwiązaniem jest świadczenie określonych usług online. Mogą to być np. kursy, korepetycje. Jest to dobry i coraz bardziej popularny sposób na biznes. Innym rozwiązaniem jest sprzedawanie produktów, które należą do innych osób i firm lub sprzedaż abonamentowa, czyli dostęp do różnych platform.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zrobić badania rynku, zastanowić się jaki produkt znajdzie odbiorców. Trafienie w niszę rynkową to połowa sukcesu. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem jest przeprowadzenie wywiadu ze znajomymi, rodziną, zadanie pytania na grupach na Facebooku lub stworzenie ankiety. 
Więcej