Metody inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji jest obowiązkiem przedsiębiorców, który musi być spełniony przynajmniej raz w roku, pod koniec roku obrotowego. Polega ona na ustaleniu zgodności stanu księgowego i stanem faktycznym, o czym można było się dowiedzieć w poprzednich wpisach. Inwentaryzacja może być bardzo różna i dopasowana do aktualnych potrzeb jednostki. Wyróżnia się więc, ze względu na zakres: inwentaryzację pełną (obejmuje wszystkie składniki majątku) i inwentaryzację częściową (wybrane elementy majątku). Inwentaryzacja może się również odbywać cyklicznie lub w razie potrzeby (doraźnie). Inwentaryzacja może być przeprowadzona ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych, wspomagających przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych. Do rodzajów inwentaryzacji można zaliczyć:   SPIS Z NATURY…
Więcej

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszona to zestawienie podstawowych i prostych zasad gromadzenia danych finansowych, opracowany przez władze skarbowe, aby uprościć właścicielom niewielkich przedsiębiorstw określanie zobowiązań finansowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: 1. Karta podatkowa -  polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Stawka ta zależna jest od ilości mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników. 2. Ryczałt ewidencjonowany - polega na płaceniu stawki podatkowej zależnej tylko od przychodów, z pominięciem kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż standardowe stawki podatku. 3. Książka przychodów i rozchodów - polega na obliczaniu podatku na podstawie sumy kosztów i przychodów. Największa zaletą tej formy jest fakt, iż w przypadku strat nie opłacamy podatku. Zalety uproszczonej księgowości: - mało kosztowna forma księgowości, - łatwa w prowadzeniu, - możliwość monitorowania zdarzeń…
Więcej

Zmiany podatkowe w 2018 roku!

Rok 2018 wprowadzi liczne zmiany w kwestii przepisów prawnych obejmujących zakres podatków. W związku z tym, postanowiliśmy dla Państwa przygotować listę najważniejszych zmian, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co będzie wiązało się z tym, iż wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania odpowiednich deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Kolejną, równie ważną zmianą jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla przedsiębiorców. Rachunek ten będzie służył do opłacania wszystkich składek. Ważną informacją jest to, że w pierwszej kolejności będą regulowane zaległe składki, a dopiero w następnej kolejności składki bieżące. Do mniej ważnych, ale również istotnych zmian możemy zaliczyć fakt, iż: - od bieżącego roku, każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej, - limit jednorazowej amortyzacji został podniesiony…
Więcej