Księgowość spółki jawnej

Spółka jawna jest formą działalności regulowaną przez Kodeks spółek handlowych. Należy ona do osobowych spółek handlowych i zakłada się ją na podstawie umowy spółki, którą należy zawrzeć w formie pisemnej. Niezbędne jest również zgłoszenie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy odpowiadają tutaj za zobowiązania całym swoim majątkiem. W sprawie księgowości spółka ma wybór. Może ona prowadzić: → księgę przychodów i rozchodów, → księgi handlowe. Jeżeli jednak przychody spółki przekroczą 1,2 mln euro musi ona prowadzić obligatoryjnie pełną księgowość. Spółka jawna należy do spółek osobowych, czyli to ona jest przedsiębiorcą, a nie jej wspólnicy. Mimo tego obowiązek zapłaty podatku dochodowego ciąży na wspólnikach, a nie na spółce. Spółka jawna jest jedyną spółką osobową, której wspólnicy mogą jako formę opodatkowania wybrać (oprócz zasad ogólnych) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zobacz również: księgowość uproszczona…
Więcej