Definicja KRS

Powszechnie znany skrót KRS pochodzi od Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to nic innego, jak publiczny rejestr prowadzony przez Sądy Rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2001 roku, zastępują tym samym ówczesny rejestr handlowy. Rejestr KRS składa się z trzech części i są to: - rejestr przedsiębiorców, - rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestr dłużników niewypłacalnych. W zapisach Krajowego Rejestru Sądowego znaleźć można wszystkie podmioty, które posiadają działalność gospodarczą mającą obowiązek wpisu do KRS. Informacje odnośnie podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym na terenie Polski znajdują się właśnie w KRS. Prócz tego w wielu przypadkach jest tak, iż dopiero dzięki dokonaniu wpisu do KRS, działalność uzyskuje osobowość prawną.
Więcej

Zmiany podatkowe w 2018 roku!

Rok 2018 wprowadzi liczne zmiany w kwestii przepisów prawnych obejmujących zakres podatków. W związku z tym, postanowiliśmy dla Państwa przygotować listę najważniejszych zmian, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co będzie wiązało się z tym, iż wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania odpowiednich deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Kolejną, równie ważną zmianą jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla przedsiębiorców. Rachunek ten będzie służył do opłacania wszystkich składek. Ważną informacją jest to, że w pierwszej kolejności będą regulowane zaległe składki, a dopiero w następnej kolejności składki bieżące. Do mniej ważnych, ale również istotnych zmian możemy zaliczyć fakt, iż: - od bieżącego roku, każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej, - limit jednorazowej amortyzacji został podniesiony…
Więcej

Przychód należny

Według tego, o czym informuje nas ustawa odnośnie podatku dochodowego - za przychód z działalności gospodarczej uważane są kwoty stanowiące należność wobec odbiorców. Ogólny zakres przychodów wyłącza wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów, jak również skont czym podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT. Tytułowy przychód powstaje w momencie wydania danej rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego lub w dniu wykonania usługi, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury czy też uregulowania należności. Tak, jak w większości przepisów, również tutaj pojawiają się wyjątki, do których zaliczamy: - wystawienie faktury przed nastąpieniem daty wydania towaru, - opłacenie należności przed wydaniem danego towaru. Obowiązek odnośnie regulowania podatku z tytułu przychodu należnego powstaje z chwilą przeniesienia własności na nowego właściciela. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, iż podatek musi zostać uregulowany w…
Więcej