Podatek PIT

Podatek PIT to podatek dotyczący dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Jego angielskie rozszerzenie „Personal Income Tax” w tłumaczeniu na polski oznacza „podatek od dochodów osobistych”. W Polsce podatek PIT uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r., ale również Konstytucją RP oraz wieloma innymi ustawami (także międzynarodowymi). Obowiązkiem rozliczenia podatku PIT objęte są wszystkie osoby, które w danym roku wykazały dochód na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W Polsce istnieją dwa progi: I PRÓG: 18 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), II PRÓG: 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł).* *Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu. Istnieje również podatek liniowy, którego próg wynosi 19 %. Jest to szczególnie…
Więcej

Zmiany i modyfikacje podatkowe na rok 2020

Przepisy dotyczące prawa podatkowego są bardzo często zmieniane i trzeba mocno pilnować tego tematu, aby być ze wszystkim na bieżąco. Ubiegły rok 2019 obfitował w wiele nowości dla podatników, ale na rok 2020 szykowane są kolejne modyfikacje. Do zmian trzeba się dostosować i pamiętać o kluczowych terminach ich obowiązywania, aby uniknąć zbędnych sankcji karnych oraz problemów prawnych. Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych przewidziane na rozpoczęty właśnie rok są następujące: - Obowiązkowy split payment - Obowiązkowa biała lista podatników za transakcje przekraczające 15 000 złotych - Zmiany w opłacaniu składek ZUS 500 plus - Ulga na złe długi w PIT - Ulga IP BOX - Wiążąca informacja stawkowa - Nowa skala podatkowa - Indywidualny mikro-rachunek podatkowy - NIP nabywcy na paragonie - Kary za błędy w JPK Zmiany jakie mają się…
Więcej

Inwentaryzacja – różne metody

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność, mają możliwość przeprowadzania w niej inwentaryzacji na różne sposoby. Aczkolwiek ważne jest, aby stosowana metoda została wspomniana w polityce rachunkowości. W polskim prawie zostały opisane poniższe metody inwentaryzacji. 1. Pełna inwentaryzacja okresowa, która polega na tym, że ustala się rzeczywiste stany wszystkich składników aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją (np. materiały, środki trwałe). 2. Inwentaryzacja ciągła, która polega na przeprowadzaniu regularnie w czasie trwania okresu inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach, spisu z natury poszczególnych składników tak, aby wszystkie środki z tego okresu były objęte inwentaryzacją z określoną częstotliwością, jak również na bieżącym ustaleniu i rozliczeniu ilościowym i wartościowym różnic inwentaryzacyjnych. 3. Wyrywkowa inwentaryzacja, która wiążę się z ustaleniem tylko konkretnych składników objętych inwentaryzacją aktywów. Przykładem mogą być materiały, wyroby gotowe oraz półfabrykaty, które inwentaryzowane metodą…
Więcej