Koszty – układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów prowadzonej działalności, jest układ rodzajowy. Pozwala on podzielić koszty ze względu na przedmiot (rodzaj), z którego wynikają poszczególne koszty firmy. Koszty te automatycznie mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również środkiem trwałym. Ewidencjonowanie owych kosztów jest powiązane z kosztami, które poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, a co ważne – nie w okresie, do którego się odnoszą. Układ rodzajowy kosztów dzielimy na: - AMORTYZACJA, która dotyczy kosztów zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych, - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, które dotyczy kosztów zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu, - USŁUGI OBCE, które wiążą się z usługami świadczonymi przez dostawców zewnętrznych, - PODATKI I OPŁATY, które wiążą się z opłatami…
Więcej

Jak poprawić błędną stawkę na fakturze?

Każda osoba sprzedająca towary oraz usługi, musi liczyć się z obowiązkiem regulacji podatku VAT o wartości 23%. Jednak należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach stawka ta wynosi 8%, 5% lub 0%. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca w rozliczeniach zastosuje nieprawidłową stawkę. Jednak może się to wiązać z poważnymi skutkami... O ile w przypadku zawyżenia stawki wiążę się to ze sprzedażą towaru/usługi po wyższej cenie. Wiele gorsza sytuacja występuje przy zaniżeniu VAT-u, ponieważ automatycznie wiążę się to z zaniżeniem należności podatkowych, co z kolei wiążę się z powstawaniem zaległości podatkowych oraz naliczeniem odsetek. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca błędnie zastosuje stawkę podatkową, powinien jak najszybciej ją skorygować. Tak, jak zostało to wcześniej wspomniane – zawyżenie stawki nie wiążę się z konsekwencjami prawnymi. Natomiast organy podatkowe z pewnością będą kwestionowały…
Więcej

Ulgi podatkowe, a działalność gospodarcza

Ulgi podatkowe są odliczeniami, obniżkami, a także zwolnieniami, których zastosowanie daje możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, bądź podstawy opodatkowania. Nic dziwnego w tym, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, wyszukują różnorodnych sposobów na zoptymalizowanie kosztów swojej działalności. Tak właśnie jednym z tych sposobów są ulgi podatkowe. Obowiązujące w Polsce prawo, przewiduje ulgi polegające na: - odliczeniu od podatku, - odliczeniu od uzyskanego dochodu, - zastosowaniu niższych stawek podatkowych. Przepisy informują nas o tym, iż ulgi są dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu prowadzonej przez siebie działalności na zasadach ogólnych wg określonej skali. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy, nie będą mieli możliwości skorzystania z większości dostępnych zwolnień. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności i rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, będą…
Więcej