Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona? Data wystawienia Kolejny numer faktury Dane sprzedawcy i nabywcy Numery NIP Data transakcji Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości Kwoty, a w tym: cena jednostkowa netto opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto wartość sprzedaży netto wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku wielkość należności ogółem Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku VAT itp.    
Więcej