Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące firmę w postaci spółki cywilnej. Obowiązkiem osób korzystających z tej formy opodatkowania jest obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego. Wysokość podatku dochodowego warunkuje: - rodzaj prowadzonej działalności; - liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność; - liczba zatrudnionych pracowników; Wadą karty podatkowej jest to, że niezależnie od zysku czy straty istnieje obowiązek zapłaty podatku. Osoby chcące korzystać z karty podatkowej muszą spełniać określone warunki. Jak zacząć korzystać z karty podatkowej? Należy złożyć wniosek PIT-16 informujący właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji. Termin złożenia deklaracji: 20 stycznia. Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego.
Więcej

Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika). Wśród form opodatkowania wyróżniamy: Kartę podatkową - jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także przychody np. z tytułu najmu, dzierżawy. Wysokość podatku zależy od osiągniętego przychodu. Osoby rozliczające się w tej formie mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Podatek liniowy…
Więcej

Księgowość spółki jawnej

Spółka jawna jest formą działalności regulowaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Należy ona do osobowych spółek handlowych i zakłada się ją na podstawie umowy spółki, którą należy zawrzeć w formie pisemnej. Niezbędne jest również zgłoszenie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy odpowiadają tutaj za zobowiązania całym swoim majątkiem. W sprawie księgowości spółka ma wybór. Może ona prowadzić: → Księgę Przychodów i Rozchodów, → księgi handlowe. Przepisy obowiązującego prawa informują nas o tym, iż jeśli spółka jawna w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęła dochodu wyższego niż 1 000 000 euro (po przeliczeniu na walutę polską), ma możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Po przekroczeniu owej granicy, konieczne jest przejście na księgowość pełną. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż księgowość pełna jest znacznie trudniejsza i czasochłonna. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, można…
Więcej