Faktura zbiorcza czyli oszczędność czasu i pieniędzy

Za pomocą faktury zbiorczej przedsiębiorca może dokumentować kilka transakcji jednocześnie. Co ważne, operacje te muszą być wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Niestety nie ma żadnego przepisu, który jasno regulowałby to uprawnienie. Z tego względu wśród podatników kwestia ta budzi ogromne wątpliwości. Po pierwsze, określmy czego powinna dotyczyć faktura zbiorcza. Bez wątpienia musi być to kilka dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta. Co ważne, powinny odbyć się one w jednym miesiącu. Taki dokument należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Dodatkowo faktura zbiorcza powinna wyposażona być we wszystkie elementy obowiązkowe dla klasycznej faktury tj. datę jej wystawienia, nazwę podatnika, nazwę towaru numer NIP itd. (elementy składowe faktury ->KLIK) Na fakturze zbiorczej dodatkowo powinniśmy zawrzeć datę zakończenia dostawy towarów, o ile różni…
Więcej