Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT-marża?

Faktura VAT różni się od pozostałych faktur. Stosuje się ją w obrocie artykułami używanymi, antykami, dziełami sztuki itd. Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca, a ceną jaką zapłaci sprzedawca. Faktura VAT marża ma bardzo uproszczoną budowę w związku z czym nie musi zawierać następujących danych: - ceny jednostkowej netto, - kwoty rabatów, - sumy wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku, - stawki podatku, - kwoty należności ogółem. Na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać wysokości marży. Dane, które muszą być obowiązkowo zawarte na fakturze VAT-marża: - data wystawienia i kolejny numer, - imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami, - numer NIP sprzedawcy i nabywcy, - nazwa towaru, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,…
Więcej

Faktura i dodatkowe opłaty

Na fakturze można zawrzeć nie tylko pozycje bezpośrednio związane z VATem, ale także doliczenia nim nie objęte. Zaprezentować w ten sposób na fakturze można wyłącznie opłaty, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług w przeciwnym razie musiałby być one wskazane w zestawieniu VAT z odpowiednim tytułem. Opłaty te nie mogą być również objęte stawką 0% ani zwolnieniem. Do opłat nieopodatkowanych zalicza się: - odsetki za nieterminowe płatności, - opłaty sankcyjne, - kary, - odszkodowania, - kaucje, - bony podarunkowe, - środki na pokrycie opłat ponoszonych w imieniu klienta np. koszty wysyłki albo opłaty urzędowe. Należności te wykazuje się poprzez: - wystawienie noty księgowej za nieobjęte VAT-em należności, - doliczenie do faktury wartości nieobjętej VAT-em (poza tabelą). W KPiR fakturę taką księguje się w następujący sposób: - kwota netto musi…
Więcej

Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona? Data wystawienia Kolejny numer faktury Dane sprzedawcy i nabywcy Numery NIP Data transakcji Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości Kwoty, a w tym: cena jednostkowa netto opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto wartość sprzedaży netto wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku wielkość należności ogółem Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku VAT itp.    
Więcej