Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły.  działalność zorganizowana - oznacza, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności.  działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej mówimy wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu.  wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz.  wykonywana w sposób ciągły - nie…
Więcej

Zostać Vatowcem czy nie?

Decydujesz się na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie wiesz, czy zostać płatnikiem podatku VAT? To pytanie stawia sobie wiele początkujących przedsiębiorców. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Wszystko zależy od rodzaju Twojej działalności oraz od grupy odbiorców, którzy będą kupować Twoje towary czy usługi. Czym jest VAT?  VAT to tzw podatek od wartości dodanej. W Polsce określa się go jako podatek od towarów i usług. VAT płaci się jedynie od swojego zarobku, dlatego że mamy możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. VAT należny związany jest ze sprzedażą przez naszą firmę usług lub produktów. Podatek ten „należy się” Urzędowi Skarbowemu od naszego przedsiębiorstwa. VAT naliczony to podatek dotyczący zakupu usługi lub produktu przez naszą firmę. Zostanie naliczony przez kontrahenta, od którego kupujemy dany produkt czy usługę. Kiedy się opłaca? Potrącenie VATu naliczonego wiąże…
Więcej