Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące firmę w postaci spółki cywilnej. Obowiązkiem osób korzystających z tej formy opodatkowania jest obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego. Wysokość podatku dochodowego warunkuje: - rodzaj prowadzonej działalności; - liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność; - liczba zatrudnionych pracowników; Wadą karty podatkowej jest to, że niezależnie od zysku czy straty istnieje obowiązek zapłaty podatku. Osoby chcące korzystać z karty podatkowej muszą spełniać określone warunki. Jak zacząć korzystać z karty podatkowej? Należy złożyć wniosek PIT-16 informujący właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji. Termin złożenia deklaracji: 20 stycznia. Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego.
Więcej

O zasadach podatkowych słów kilka

Księgowość w jednym miejscu - rzetelne informacje! Czym jest zasada podatkowa? Mianem tym określamy zestaw zaleceń formułowanych przez teorię ekonomii i finansów pod adresem państwa, tzn. parlamentu, rządu, partii politycznych itp. Pierwsze zasady podatkowe zostały utworzone przez Adama Smitha - równość, pewność, dogodność, taniość. W XIX w. zasady podatkowe zostały rozszerzone i uporządkowane przez Adolpha Wagnera i od tego czasu zostały odrobinę zmodyfikowane. Do zasad podatkowych należą: a) zasady fiskalne: - wydajność - elastyczność - stałość b)zasady ekonomiczne: - nienaruszalność majątku podatników c) zasady sprawiedliwości: - powszechność - równość - zdolność dochodowa d) zasady techniczne: - pewność - dogodność - taniość
Więcej