Termin składania sprawozdania finansowego

Sporządzenie sprawozdania finansowego to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu. Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie prowadzą pełnej księgowości. Czy one też muszą sporządzać sprawozdanie finansowe? Spółki jawne oraz partnerskie, które bywają…
Więcej

Przechowywanie KPiR po zakończeniu działalności gospodarczej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są do jej odpowiedniego przechowywania wraz z wszelkimi dokumentami i dowodami będącymi potwierdzeniem zapisów znajdujących się w Księdze. Ważne jest, aby była ona wraz z innymi dokumentami przechowywana w siedzibie firmy bądź we wskazanym przez podatnika miejscu przez okres 5 lat, licząc dopiero od końca roku obrotowego. Podatnik, który zdecydował się oddać prowadzenie KPiR w ręce biura rachunkowego zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy ze zewnętrznym kontrahentem niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Urząd Skarbowy. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę przechowywania dokumentów. Zajmujemy się tym od wielu lat, dlatego potrafimy spełnić wszystkie wymogi prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z atrakcyjnych cenowo usług.
Więcej

Rodzaje operacji gospodarczych

Ewidencja zachodzących w firmie operacji gospodarczych to zadanie księgowości. Ponieważ operacje mogą mieć różny charakter, dzieli się je na bilansowe i wynikowe. Jest to podział zależny od wpływu na dane składniki aktywów i pasywów oraz oddziaływanie na wynik finansowy. Operacje bilansowe powodują zmiany składników bilansu czyli pasywów i aktywów. Wśród nich wyróżnia się:  operacje aktywne (dotyczą tylko składników aktywów) operacje pasywne (dotyczą tylko pasywów) operacje aktywno-pasywne (dotyczą zarówno pasywów jak i aktywów, mogą być zmniejszające lub zwiększające) Drugim rodzajem operacji finansowych są operacje wynikowe, czyli takie które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. Należą do nich:  operacje kosztowe, operacje przychodowe, operacje, dotyczące zysków oraz strat nadzwyczajnych, operacje, dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego. Powierzając prowadzenie księgowości biuro rachunkowemu, mało który przedsiębiorca interesuje się czym są operacje gospodarcze…
Więcej