PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Strona główna / PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna forma księgowości stwarza problem wielu przedsiębiorcom. Z tego powodu oferujemy profesjonalne usługi księgowe dla firm.

Pełna księgowość zobowiązuje do ewidencji wszystkich zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych. Z tego powodu wydaje się być bardziej skomplikowana dla przedsiębiorców. Pełną formę księgowości muszą prowadzić osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczny obrót netto za poprzedni rok obrotowy przekracza określony prawnie limit.

Oferujemy swoją pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości:
– kontrola dokumentów pod względem formalnym,
– ustalenie zakładowego planu kont,
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
– prowadzenie ewidencji VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– rozliczenia ZUS,
– sporządzanie deklaracji VAT,
– sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
– potwierdzenie sald,
– sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, wyniku finansowego, informacji dodatkowej,
– sporządzanie informacji dla Urzędu Statystycznego.