Split payment – najważniejsze informacje

Strona główna / Księgowość / Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment będzie obowiązywał od stycznia 2018 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy).

Podział płatności:
– wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy
– zapłata kwoty podatku – trafia na specjalny rachunek VAT

Po wprowadzeniu tej zmiany nabywca dobrowolnie będzie mógł dokonać takiej płatności, bez siły przymuszenia ze strony dostawcy lub jakiekolwiek narzuconego obowiązku.

Odpowiedzialność podatkowa
Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7