Przechowywanie dokumentacji

Strona główna / Księgowość / Przechowywanie dokumentacji

Faktury, dokumenty księgowe i inne akta służbowe należy przechowywać w firmie przez minimum 5 lat, ponieważ przez ten czas organy skarbowe mają prawo skontrolować rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw.
Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentacji kadrowo-płacowej.
Ten rodzaj akt należy przechowywać przez minimum 50 lat od momentu ich wystawienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie przyznawane są emerytury, renty i inne świadczenia.
Dodatkowo paragony fiskalne przechowywać należy przez okres nie krótszy niż 2 lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.

Równie ważny jest jak okres jest także sposób ich gromadzenia.
Magazynować należy je tak aby uchronić je od wszelakich uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży, a także przed dostępem osób nieuprawnionych.
Idealnym rozwiązaniem jest przekazanie tych dokumentów profesjonalnym instytucjom, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo.

Zobacz także: CZĘŚĆ A AKT OSOBOWYCHprzechowywanie dokumentacji

%d bloggers like this: