Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Strona główna / Księgowość / Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

To dowód dzięki któremu możemy określić zobowiązania podatkowe. Służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej.

Księga ta zakładana jest przez samego podatnika, według określonego przez Ministra finansów wzoru w sprawie prowadzenia przychodów i rozchodów. Cecha, którą posiada ta forma księgowości, to brak kontroli kapitału jednostki i zmian, które w nim zachodzą. Ustalić majątek można jedynie za pomocą spisu inwentarza. Każda operacja gospodarcza jest rejestrowana chronologicznie oraz klasyfikowana według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze przychodów i rozchodów.

Jak oblicza się podatek za pomocą tego urządzenia? Należy zsumować przychody i koszty w specjalnej księdze i obliczyć różnicę pomiędzy nimi. Od tej różnicy będzie płacony podatek.

Stawki podatku w przypadku księgi są następujące: 18%, 19%, 32%. Podatek płacony jest tylko w przypadku zysku- przy stracie nic nie płacimy.

%d bloggers like this: