otwarcie-ksiag-rachunkowych

ksiegi-rachunkowe

Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno odbyć się zgodnie z przepisami.

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Osobiste składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO