Księgowość uproszczona a pełna

Strona główna / Księgowość / Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona jest to księgowość stosowana w przedsiębiorstwach, które zaczynają działalność gospodarczą, a także w takich, w których dochód z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczył 1,2 mln euro. Wyróżnia się trzy formy tej księgowości:
– karta podatkowa czyli płacenie co miesiąc stałej, określonej kwoty, której wysokość zależy od miejsca wykonywanej działalności, rodzaju przedsiębiorstwa, ilości mieszkańców oraz ilości pracowników.
– ryczałt ewidencjonowany. Tutaj płaci się stawkę podatku, która zależy od przychodów (z pominięciem kosztów).
– księga przychodów i rozchodów. W specjalnej księdze zestawia się przychody oraz koszty, a podatek płaci się od różnicy. Jeśli wynik jest ujemny, to podatku się nie płaci.

Księgowość uproszczona jest stosunkowo prosta i tania, jednak nie mówi nam zbyt wiele o funkcjonowaniu firmy. Na jej podstawie możemy jedynie określić poziom przychodów oraz wysokość podatku.

Księgowość pełna natomiast służy nie tyle określeniu wysokości podatku, ile jest doskonałym narzędziem do analizy funkcjonowania firmy oraz stworzenia obrazu jej finansów. System ewidencji zdarzeń gospodarczych w tej księgowości jest bardzo skomplikowany, a jego zasady są określone w ustawach  Ewidencjonuje się tu każdy grosz przepływający przez firmę. Do prowadzenia księgowości pełnej zobligowane są: spółki akcyjne, spółki z o.o., przedsiębiorstwa, których dochód za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 1,2 mln euro. Księgowość pełna, pomimo wyższych kosztów i stopnia skomplikowania, jest dobrym wyborem dla przedsiębiorstw, gdyż informuje nas nie tylko o tym ile zarobiliśmy, ale także o tym, gdzie nasze pieniądze się znajdują. Dzięki niej łatwiej kontrolować nam wydatki i wprowadzać istotne zmiany w przedsiębiorstwie.

One Comment

Comments are closed.

%d bloggers like this: