Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Strona główna / Księgowość / Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi kodeks cywilny. Z przepisów ustawy wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy.

Należy pamiętać, że umów o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt jaki podpisałeś odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy. 

Choć z kodeksu cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne rozwiązania również są wiążące, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejsze wyjście to podpisanie dokumentu, w którym są zawarte:

  • informacje dotyczące stron kontraktu,
  • data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
  • przedmiot zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • podpisy stron.

Przed podpisaniem dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdą. Pamiętaj, że zawierając umowę zlecenie, odpowiadasz całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

STRONA GŁÓWNA

%d bloggers like this: