Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Strona główna / Księgowość / Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona?

 1. Data wystawienia

 1. Kolejny numer faktury

 1. Dane sprzedawcy i nabywcy

 1. Numery NIP

 1. Data transakcji

 1. Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości

 1. Kwoty, a w tym:

 • cena jednostkowa netto

 • opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto

 • wartość sprzedaży netto

 • wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku

 • wielkość należności ogółem

 1. Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku VAT itp.    FA VAT

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7