CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Strona główna / Księgowość / CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Definicja

Jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody wypracowywane przez osoby prawne. Stawka tego podatku w Polsce wynosi obecnie 19 %. Podstawa opodatkowania to dochód zmniejszony o koszty jego uzyskania.

CIT

 

Zakres podmiotowy, czyli podatnicy CIT:

  • wszelkie osoby prawne bez względu na fakt, w jaki sposób tę osobowość nabyły
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • spółki komandytowo-akcyjne

 

Obowiązki

Podatnicy CIT mogą wybrać , czy będą wpłacać zaliczkę na ten podatek za okres miesięczny czy kwartalny. W pierwszym przypadku, wpłaca się ją do 20 dnia kolejnego miesiąca. Natomiast w drugim przypadku zaliczkę uiszcza się do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale.

Zeznanie roczne CIT składa się w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca roku podatkowego jednostki. Jeśli rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie należy złożyć do US do końca marca następnego roku. Również w tym terminie reguluje się należny podatek.

2 Comments

  • Timo

    Krótko, zwięźle i na temat – zawsze jak szukam na Twoim blogu informacji mogę na to liczyć. Super. Oby tak dalej! 🙂

Comments are closed.

%d bloggers like this: