Faktura pro forma – czym jest i kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy podczas trwania działalności sporządzają wiele różnorodnych dokumentów księgowych i finansowych. Zapis deklaracji i formularzy stanowi niezbędną podstawę dla udokumentowania przeprowadzanych transakcji sprzedaży towaru lub uzyskania zapłaty. Faktura pro forma to pismo, które wysyła się jako element oferty, informujący o tym jak wyglądać będzie rzeczywista faktura oraz z czego się będzie składać. Wysyłać ją można jako formę wezwania do zapłaty czy zapowiedź wystawienia faktury właściwej w niedalekiej przyszłości. Pro forma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. Wygląd tego dokumentu przypomina klasyczną formę faktury VAT. W jej skład wchodzi tytuł, numer i data, przedmiot transakcji, cena jednostkowa, wartość netto, wysokość podatku VAT oraz wartość brutto. Jako, że nie jest to dokument księgowy, oznacza to, że nie funkcjonuje w rzeczywistości polskiej księgowości, dlatego nie ma jednoznacznych wskazań…
Więcej

Karta Praw Podatnika

Wróć do strony głównej *** To nowy instrument ochrony dla podatników. Ma pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną oraz informacyjną. Ogromna zaletą tego instrumentu jest to, że posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli. Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do porządku prawnego Karty Praw Podatnika. Projekt przewiduje, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, organ doręczy podatnikowi egzemplarz Karty. Cel Karty Praw Podatnika: - odbudowanie wiarygodności w przestrzeni prawa podatkowego, - poprawa relacji między podatnikiem, a organami, - zwiększenie społecznej akceptacji systemu podatkowego. Projekt gwarantuje ochronę: - prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego, - prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych, - prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary, - prawa do prywatności, - prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w…
Więcej

Nota korygująca vs faktura korygująca

Nota korygująca to dokument, który może wystawić tylko nabywca towaru lub usługi w sytuacji, gdy pomyłka w treści pierwotnej faktury dotyczy jej elementów opisowych, takich jak nieprawidłowy adres nabywcy lub sprzedawcy, błędnie wpisany numer NIP, nieprawidłowa data sprzedaży, wystawienia faktury czy terminu płatności lub złe oznaczenie towaru/usługi. W przepisach nie oznaczono terminu na wystawienie noty korygującej - nabywca ma prawo zrobić to w dowolnym momencie, w którym zauważy pomyłkę. Ważne jest jednak, aby wystawiający notę korygującą nabywca posiadał akceptację jej otrzymania przez sprzedawcę. Może to być np. akceptacja w formie elektronicznej. Faktura korygująca jest innym dokumentem służącym do poprawienia błędów na fakturze. Prawo do jej wystawienia posiada tylko sprzedawca towaru/usługi w sytuacji, gdy doszło do zmiany/pomyłki w fakturze podlegającej ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych.
Więcej