Blog

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online są nowym rodzajem urządzeń fiskalnych, a ich podstawową cechą jest bezpośrednia komunikacja z Centralnym Rejestrem Kas. Użytkownik kasy online ma obowiązek zapewnić dostęp do Internetu, tak aby bez przeszkód mogła się ona łączyć z Repozytorium i przesyłać dane z zawartych transakcji. Zniknie jednocześnie konieczność zgłoszenia takiej kasy do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jej automatyczne połączenie z Repozytorium będzie równoczesne z jej zgłoszeniem. Dla kogo i w jakim terminie? od 1 maja 2019 roku - wejście w życie Ustawy, od 1 stycznia 2020 r. - obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczyć będzie: właścicieli warsztatów samochodowych, wulkanizatorów oraz sprzedawców paliw, od 1 lipca 2020 roku - obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczyć będzie: placówek gastronomicznych, właścicieli hoteli oraz punktów sprzedających węgiel i jego pochodne, od 1 stycznia 2021 roku -…
Więcej

Obowiązki na stanowisku głównego księgowego

Główny księgowy ma szeroki zakres obowiązków. Nadzoruje m.in.: wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością, organizację i koordynację pracy pracowników działu księgowości oraz sprawuje pieczę nad rozwojem tego działu, procedury księgowe oraz prace nad sporządzaniem sprawozdań finansowych, podatkowych, stan dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację, rozwój systemu finansowego firmy oraz kontroluje jej kondycję finansową. Główny księgowy doradza kierownikowi jednostki, a czasami samodzielnie podejmuje decyzje o istotnym znaczeniu dla firmy. Współpracuje także z bankami, odbiorcami oraz dostawcami.
Więcej

Prowadzenie kadr i płac online

Prowadzenie firmy wiąże się często z koniecznością zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, aby wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiednia ewidencja czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - to tylko niektóre z obowiązków właścicieli firm. Wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest prowadzenie kadr i płac online. Jakie korzyści wiąże ze sobą to rozwiązanie? - bezpłatna aktualizacja systemu - bezpieczeństwo danych - ochrona danych osobowych - możliwość generowania umów - rozliczanie wypłat - deklaracje ZUS - ewidencja czasu pracy Kadry i płace online to wygodne rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne wywiązywanie się z obowiązków księgowych.
Więcej