E-faktura

Dzięki rosnącej popularności Internetu oraz większej ilości urządzeń umożliwiających korzystanie z niego , dużym zainteresowaniem wśród biznesmenów cieszą się faktury elektroniczne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą Internetu, mogą być uznane za e-faktury. Dzięki fakturom elektronicznym przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić i czas i pieniądze. Nie trzeba bowiem przejmować się drukowaniem dokumentów i pokrywaniem kosztów przesyłek kurierskich lub pocztowych. Także prościej jest je przechować, a co również ważne- szybciej trafiają do odbiorcy. Na co to pozwala? Na zmniejszenie ryzyka opóźnienia obniżenia należnego podatku VAT o naliczony. Co jeszcze jeśli chodzi o e-fakturę? Sposób jej wystawienia zależy od podatnika Powinna zawierać podstawowe elementy (datę, numer, dane sprzedawcy itd.) Aby ją wysłać, najpierw trzeba uzyskać zgodę od odbiorcy
Więcej

Co to jest outsourcing księgowości?

Jest zleceniem prowadzenia księgowości na zewnątrz. Co sprawia, że koszty prowadzenia księgowości są niższe? Oczywiście rosnąca konkurencja. Najbardziej opłacalny staje się outsourcing księgowości do platformy online, który zyskuje coraz większą popularność. System ten można porównać do bankowości elektronicznej, ponieważ obie rzeczy posiadają wiele wspólnych cech, a także zalet, do których zaliczyć możemy oszczędność czasu oraz pieniędzy, a także większą świadomość o finansach przedsiębiorstwa. Wprowadzenie księgowości w platformę internetową umożliwia eliminację wielu problemów, z którymi borykają się osoby korzystające z tradycyjnej formy zlecanej na zewnątrz. Wśród tych problemów wyróżnia się: dowóz dokumentów do biura niski poziom doradzania w zakresie optymalizacji kosztów potrzeba prowadzenia równoległej księgowości w przedsiębiorstwie brak wcześniejszego poinformowania o wielkości podatku brak odpowiedzialności biura za ewentualne pomyłki w ewidencji i potencjalne kary od ZUS lub US
Więcej

Funkcje rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, który składa się z trzech działów: księgowości kalkulacji sprawozdawczości Funkcje rachunkowości są następujące informacyjna- polega na dostarczaniu danych o wynikach i sytuacji finansowej firmy, a także potrzebnych do dokonywania przez zarząd zmian funkcja dowodowa czyli odzwierciedlanie zdarzeń gospodarczych w dowodach pisemnych, archiwizacji dokumentów, dokonywaniu zapisów księgowych na ich podstawie funkcja rozliczeniowo- obrachunkowa tzn. ścisłe określenie rozliczeń firmy z otoczeniem, a także wycena wewnętrznych powiązań majątkowych oraz wynikowych funkcja kontrolna mająca na celu tworzenie zbiorów informacji o majątku oraz osiąganych wynikach. Umożliwia tez ochronę majątku przed nadużyciami funkcja powiernicza, która jest związana z chronieniem nienaruszalności powierzonego kapitału funkcja sprawozdawcza- sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych, w celu wykorzystania przez US, GUS czy banki
Więcej