Obniżka PIT z 18 do 17 procent od 1 października

Ustawa podatkowa zakłada obniżenie podatku z 18 do 17 procent oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Polacy po nowelizacji będą rozliczać się według stawki 17,75 procent. Przyjęta ustawa przez parlament oraz podpisana przez prezydenta zakłada obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 procent dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 października 2019 roku. Koszty uzyskania przychodów po zmianach wyniosą: - 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł, - 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł, - 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł, - 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł, - 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł, - 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2…
Więcej

Kiedy wykorzystać urlop za rok 2018?

Pracownicy, którzy nie zdążyli wykorzystać urlopu za 2018 roku muszą do końca września dopełnić ten obowiązek. Co jeśli pracownikowi nie uda się go wykorzystać? Przepisy Kodeksu Pracy mówią o tym, że co roku pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w zależności od stażu pracy (20 lub 26 dni) urlopu wypoczynkowego. Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeśli zaś (z różnych przyczyn) mu się to nie uda, musi wykorzystać urlop najpóźniej do 30 września roku następnego. UWAGA! Pracownik nie ma możliwości przekazania swojego urlopu osobie trzeciej oraz zrezygnowania z wypoczynku na rzecz rekompensaty finansowej. Kiedy urlop przepada? Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego przedawnia się dopiero z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Urlop a rozwiązanie umowy o pracę Jeśli pracodawca…
Więcej

Podatek liniowy – wady i zalety

Podatek liniowy jest to taka forma opodatkowania firmy, której stawka podatku dochodowego jest zawsze taka sama, bez względu na wysokość osiągniętych przez przedsiębiorcę dochodów. Bez wątpienia największą zaletą podatku liniowego jest fakt, że jego stawka nie zmienia się, nawet gdy firma w danym roku osiągnie bardzo wysokie dochody. W przypadku przedsiębiorcy, który osiągnął 250 tys. dochodu będzie wielką różnicą zapłacenie 19% podatku, a nie 32%, co byłoby konieczne przy opodatkowaniu skalą. Oznacza to sporą oszczędność szczególnie dla dobrze prosperujących firm. Właśnie te możliwe do osiągnięcia bardzo duże oszczędności sprawiły, jednak, że ustawodawca przewidział spore ograniczenia dla tzw. liniowców. I tak przy rozliczeniu rocznego PIT nie mogą oni korzystać z ulg podatkowych. Dodatkowo liniowcy nie mogą uwzględniać w swoich rozliczeniach kwoty wolnej od podatku, rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie…
Więcej