Samozatrudnienie w nowym kodeksie pracy

Nowe regulacje chronią prawa samozatrudnionych, dając im prawa: - minimalne wynagrodzenie, - urlop, - wynagrodzenie za czas choroby, - niemożliwość rozwiązania umowy w czasie np. ciąży. Samozatrudniony musi liczyć się z koniecznością obciążenia obowiązkowym ZUS-em. Kodeks pracy nie obejmuje według projektu wszystkich samozatrudnionych, ale jedynie ich część określoną pojęciem samozatrudnionego ekonomicznie zależnego. Oznacza to, że kodeks dotyczy osób, które są tylko formalnie przedsiębiorcami, a w rzeczywistości funkcjonują dokładnie tak samo w firmach, jak pracownicy czy zleceniobiorcy. Samozatrudnionemu ekonomicznie zależnemu przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi, które w przeliczeniu na godziny nie może być niższe niż 1/100 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów odrębnych, bez uwzględnienia podatku VAT; wynagrodzenie jest wypłacane co najmniej raz w miesiącu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia dokumentu będącego podstawą do…
Więcej

Terminy podatkowe i rachunkowe – czy powinny zostać przesunięte?

W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, iż rząd planuje ułatwienie firmom rozliczenia podatków w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. W grę wchodzi m.in. przesunięcie w czasie wejścia w życie nowych zasad dotyczących przesyłania JPK. Zdaniem księgowych konieczne jest: - wydłużenie czasu na składanie sprawozdań finansowych, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji IFT-2, - wydłużenie czasu na złożenie raportu odnośnie schematów podatkowych. Początek tego tygodnia ma wnieść wstępny plan tzw. pakietu osłonowego, którego celem będzie złagodzenie skutków epidemii dla pracodawców i przedsiębiorców. Zmiany te prawdopodobnie będą wiązać się z ułatwieniem dostępu do instrumentów pożyczkowych, dofinansowania z FGŚP oraz wprowadzeniem niezbędnych rozwiązań podatkowych. SKwP zwraca również uwagę, iż przesunięcie terminów powinno dotyczyć również kwestii rachunkowych. Otóż wnioskuje się o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji…
Więcej

Czy warto płacić ubezpieczenie chorobowe?

Dla małych firm podatek dochodowy od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głównie dla samozatrudnionych, którym niezależnie od dochodów każdego miesiąca pobiera się ponad tysiąc złotych. Sytuacji nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego zus-u dla nowych firm.  Na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc, składa się: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. W przypadku, gdy płacimy tzw. mały ZUS, koszt miesięczny wynosi około 12 zł, a gdy decydujemy się na “duży ZUS” to 55 zł.  Jak obliczyć składkę zdrowotną?
Więcej