Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie musimy rejestrować jej w CEIDG. W związku z tym nie mamy obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Nie znaczy to jednak że jesteśmy zwolnieni z regulowania ciążących na nas obowiązków podatkowych. Przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną musi uiszczać podatek od uzyskiwanych przychodów. Są one kwalifikowane jako przychody z innych źródeł w związku z czym należy opłacać od nich podatek dochodowy. Działalność gospodarcza nierejestrowana nadal jest działalnością gospodarczą w związku z czym na przedsiębiorcy mogą ciążyć także obowiązki wynikające z ustawy o VAT. W większości przypadków przedsiębiorca ten będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, a więc nie będzie zobligowany do zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Jeżeli przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z przywileju nierejestrowania działalności w VAT ze względu na charakter działalności wówczas nawet w przypadku…
Więcej

Zmiany w podatku dochodowym

Rząd wprowadził szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największą modyfikacją jest wprowadzenie waluty wirtualnej, a konkretnie odesłanie do definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ogromną zmianą jest także uznanie, iż przychód pochodzący z odpłatnego zbywania waluty wirtualnej zostanie zaliczony do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19%. Dzięki tej zmianie obrotu kryptowalutami nie będzie można rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skorzystają zatem osoby, który w ramach obrotu kryptowalutami uzyskują bardzo wysokie dochody i wpadają w drugi próg podatkowy. Zmiana ta jednak nie koniecznie zostanie uznana za korzystną ponieważ ograniczone zostaną też koszty, które można będzie rozliczyć w związku z pozyskaniem takiego przychodu. Nowelizacja ustawy zakłada również, iż okres na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy zostanie wydłużony do trzech…
Więcej

Kontrola Krzyżowa z urzędu skarbowego

Urząd Skarbowy bardzo chętnie sprawdza funkcjonujące na rynku firmy w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości. Kontrole najczęściej przeprowadzane są, aby wykryć czy dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. Warto pamiętać o tym, że taka kontrola jest dla urzędników również świetną okazją to sprawdzenia dokumentów kontrahentów. W takiej sytuacji mówimy o kontroli krzyżowej. Kontrola krzyżowa sprawdza czy zapisy w dokumentacji przedsiębiorcy mają odzwierciedlenie w materiałach firm, z którymi współpracuje. Dotyczy to dokumentacji związanej z dostawą danego towaru lub usługi. Czy kontrahenci mają jakieś prawa? Sprawdzany kontrahent ma prawo do korekty deklaracji czy dokumentów rejestrowych, także w momencie jej prowadzenia. W jakich firmach najczęściej przeprowadzana jest kontrola krzyżowa? - podmioty funkcjonujące w branżach wysokiego ryzyka ( handel paliwem, złomem, usługi transportowe, budowlane itp.) - wystawiających podejrzane faktury (faktury zerowe, przedstawiające nieprawidłowe dane itp.)…
Więcej