Indywidualny rachunek w ZUS

Wraz z 1 stycznia 2018 roku w życie weszły przepisy mówiące o tym, iż każdy przedsiębiorca, który opłaca składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będzie miał możliwość wykonania jednego przelewu, z którego następnie zostaną opłacone wszystkie konieczne składki oraz fundusze. Docelowo zmiana ta pozwoli na ograniczenie kosztów wielu osobom, które dotychczas musiały wykonywać co miesiąc kilku przelewów. Najprawdopodobniej każdy przedsiębiorca posiada już swój indywidualny numer rachunku, z którego cyfry 3-10 są identyfikatorem właściwego ZUS-u, a ostatnie 10 cyfr będzie NIP-em danego przedsiębiorstwa. Omawiany proces będzie polegał na tym, że przedsiębiorca będzie robił jeden przelew, a ten w dalszej kolejności będzie dzielony na wszystkie obowiązkowe składki. Ważne jest jednak to, że osoby posiadające zaległości nie będą mogły opłacać bieżących składek, dopóki zaległości nie zostaną uregulowane. WAŻNE! Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w…
Więcej

Księgowanie bez faktury?

Podczas prowadzenia działalności czasem dochodzi do sytuacji gdy mimo przeprowadzenia operacji gospodarczej nie dotarły do nas dokumenty źródłowe ją definiujące. Jak zatem ująć to zdarzenie podczas prowadzenia księgowości pełnej? Podstawą rzetelnych zapisów księgowych są dowody księgowe nazywane również dowodami źródłowymi. Jeżeli w danym momencie nie mamy możliwości by zdobyć taki dokument dopuszczalne jest wykorzystanie tak zwanych dowodów zastępczych, które można potraktować jako dokument księgowy, jednak tylko do czasu otrzymania właściwego dokumentu. Uznanie tego dokumentu za dowód źródłowy możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach. Dowód zastępczy powinien zawierać wszystkie elementy dotyczące dowodu księgowego, a więc: - określenie rodzaju dowodu księgowego, - numer identyfikacyjny, - nazwy i adresy stron transakcji, - opis operacji, - wartość operacji, - datę dokonania operacji gospodarczej, - podpis wystawcy dokumentu i osoby, której wydano towar, - stwierdzenie…
Więcej

Jak zweryfikować kontrahenta?

Decyzja o podjęciu współpracy jest bardzo ważna podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety niesie to ze sobą ryzyko zawarcia współpracy z nieuczciwym kontrahentem, który może utrudnić nam dalsze funkcjonowanie na rynku, a także osłabić nasza pozycję. Zanim zawrzemy umowę z kontrahentem konieczna jest jego dokładna weryfikacja. Po pierwsze, sprawdź status podatnika VAT. Kolejno należy zweryfikować rejestr podmiotów gospodarczych. Wszelkie dane znajdziesz w bazie REGON, CEIDG oraz w KRS-ie. Przedsiębiorstwa dodatkowo można skontrolować w wykazie podmiotów składających kaucję gwarancyjną, dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarów wrażliwych. Istnieją również płatne formy weryfikacji kontrahenta. Należą do nich Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Krajowy Rejestr Dłużników.
Więcej