Zasady funkcjonowania kont wynikowych

Konta wynikowe są jednym z rodzajów kont księgowych. Umożliwiają dokonanie obliczeń potrzebnych do ustalenia wyniku finansowego. Przedstawiają rzeczywisty obraz poniesionych kosztów oraz przychodów wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Wyliczony wynik finansowy zostaje uwzględniony w bilansie. Konta wynikowe, czyli konta przychodów i kosztów są wynikiem pionowego podziału konta „Wynik finansowy”, a więc osobnym wyszczególnieniem operacji dotyczących przychodów oraz osobno kosztów. Konta wynikowe służą ewidencji kosztów oraz przychodów. Obliczenie wyniku finansowego brutto to obliczenie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami związanymi z prowadzoną działalnością dla wybranego okresu sprawozdawczego. Strata: koszty>przychody Zysk: koszty
Więcej

Rejestracja na potrzeby podatku akcyzowego od 1 września 2020 r.

Od 1 września na firmach, które chcą sprzedawać olej opałowy ciąży obowiązek rejestracji. Rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliwa opałowych dokonać muszą także osoby fizyczne, które olej opałowy chcą kupować. Rejestracja przebiega w formie uproszczonej, można będzie dokonać jej:  elektronicznie za pomocą Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych)  za pomocą Portalu Podatkowego (wyłącznie osoby fizyczne)  w formie papierowej, przesyłając zgłoszenie rejestracyjne pocztą lub osobistego jego dostarczenie do naczelnika US Według nowych przepisów obrót olejami opałowymi odbywać się może między kupującymi i sprzedającymi zarejestrowanymi, pomijając fakt, jaki status posiadają. Przy dokonywaniu rejestracji podmiot musi zakończyć cały proces autoryzacją w urzędzie skarbowym do 14 dni, w przeciwnym wypadku sprzedaż lub nabycie paliw opałowych nie będzie możliwe. Zmiana ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie paliw opałowych, a dzięki niej budżet ma…
Więcej

JPK już od 1 stycznia 2018 roku

Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa struktura, którą podatnicy będą zobowiązani składać na żądanie Urzędu Skarbowego - jednolity Plik Kontrolny. JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Obowiązek składania JPK będą miały podmioty rozliczające się z podatku dochodowego stosując zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy prowadzą w swojej firmie ewidencję przychodu w formie elektronicznej. JPK będzie składało się tylko na wyraźną prośbę organu podatkowego, który wyznaczy termin, w jakim trzeba będzie złożyć strukturę. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wysłania JPK przez internet (konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu certyfikowanego lub profilu eUPAP) lub składania na elektronicznym nośniku danych. Celem JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej, poprawa jej wyników oraz umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni zorientować się czy podlegają obowiązkowi składania JPK oraz…
Więcej